Help voor Custom Made Buttons bijgewerkt

Vanmorgen hebben we de helpfunctie voor Custom Made buttons verder uitgebreid.

We leggen uit hoe nieuwe lagen kunnen worden toegevoegd en hoe deze kunnen worden bewerkt. Verder hebben we alvast wat voorbereidingen getroffen voor onderwerpen die nog moeten worden behandeld.

Team Papaver Buttons